วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ได้จัด Opening Meeting การตรวจประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีกำหนดการตรวจประกันคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2565- 9 กันยายน 2565 โดยจะมีการตรวจติดตามครบทั้ง 4 มาตรฐาน รวมถึงงานในฝ่ายต่าง ๆ

284289284290