วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ จัดการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าในการตรวจประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

LINE ALBUM 19082565 220822 2LINE ALBUM 19082565 220822 0LINE ALBUM 19082565 220822 3 0LINE ALBUM 19082565 220822 3