^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

85661

เซอร์เซเลสตินา(ยุภี  กิจเจริญ)

อธิการิณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

regit

Award

Vinaora Visitors Counter

263632
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
166
566
1154
258704
14876
19496
263632

Your IP: 18.207.106.142
Server Time: 2020-09-29 04:32:55

17092563-2

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง  ครูผู้สอน  ภาษาไทย 

คุณสมบัติ

                1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีวุฒิการศึกษา ตรงตามสาขาที่ต้องการ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือกำลังศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

                2. เพศหญิง/ชาย อายุ 23-35 ปี

                3. มีความตั้งใจ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในวิชาชีพครู

เอกสารประกอบการสมัคร

                1.ใบสมัคร

                2.รูปถ่ายขนาด 1- 2 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

                3.สำเนาบัตรประชาชน

                4.สำเนาทะเบียนบ้าน

                5.สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา ใบปริญญาตรี หรือหนังสือรับรอง)

                6.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ประวัติส่วนบุคคล ผลงาน ฯลฯ

สถานที่รับสมัคร

                ห้องธุรการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  7 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร 026310084

               ****หากสนใจส่งประวัติเพื่อพิจารณาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ***** 

                                                                                                                   

      ณ วันที่ 17 กันยายน 2563