^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

85661

เซอร์เซเลสตินา(ยุภี  กิจเจริญ)

อธิการิณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

regit

Award

Vinaora Visitors Counter

337050
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3
406
2242
331373
1562
16544
337050

Your IP: 3.237.97.64
Server Time: 2021-03-05 00:02:37

 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

*************************************************************************************

1.   วัน เวลา สถานที่ จำหน่ายใบสมัคร และยื่นใบสมัคร

วันจันทร์ที่ 15 - วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ที่ห้องสารสนเทศ อาคารเซนต์แมรี่ ราคาชุดละ 200 บาท

2.   คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3.   เอกสารที่ต้องนำมาวันสมัคร

3.1 รูปถ่ายสวมชุดนักเรียนหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3.2 สำเนาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

4.   กำหนดสอบ

***  วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. *****

กรุณามาก่อนเข้าห้องสอบวัดระดับความพร้อมครึ่งชั่วโมง

5.   การสัมภาษณ์(บิดา มารดา และนักเรียน)

อาคารเซนต์หลุยส์ ชั้น 1  วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

6.   สิ่งที่ต้องนำมาในวันสอบวัดระดับความพร้อม

- บัตรเข้าห้องสอบวัดระดับความพร้อม

- เครื่องเขียน

7.   การประกาศผลการพิจารณาให้เข้าศึกษา

7.1 ผลการพิจารณาให้เข้าศึกษาจะส่งทางไปรษณีย์หลังวันสอบวัดระดับความพร้อมภายใน 30 วัน

7.2 วันมอบตัวจะแจ้งไว้ในจดหมาย

8.   วันมอบตัว เรียงเอกสารดังต่อไปนี้

8.1 แคชเชียร์เช็คค่าใช้จ่ายตามรายการ (เขียนชื่อนักเรียนไว้ด้านหลัง ไม่รับเงินสดและเช็คส่วนตัว)

8.2 ใบรายการค่าใช้จ่ายในการมอบตัว

8.3 ใบมอบตัวฉบับจริง กรอกรายการทุกอย่างด้วยตัวบรรจงหรือพิมพ์

8.4 เอกสารต่างๆ ที่แจ้งไว้ในใบค่าใช้จ่ายในการมอบตัว เรียงตามลำดับ

8.5 ใบสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา

ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน