^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

85661

เซอร์เซเลสตินา(ยุภี  กิจเจริญ)

อธิการิณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

regit
RegisSJC

 

Award

Vinaora Visitors Counter

445658
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
260
903
3268
438626
13596
17985
445658

Your IP: 44.197.197.23
Server Time: 2021-09-24 09:49:19

S  4014089S  4014090S  4014091S  4014092S  4014093S  4014094

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ 2564 เวลา 9.00 น. - 15.30 น. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับการตรวจประกันคุณภาพภายนอก จากคณะผู้ประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยเป็นการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ COVID - 19

ผู้ประเมินประกอบด้วย
1. นางฑิวาวรรณ สุวานิโช
2. นางวราพร ขุนแท้
3. นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล

และโรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)        โดยการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการ สมศ. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 และโรงเรียนได้รับทราบ          ผลการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)                          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยผลการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คือ ดีเยี่ยม ทุกมาตรฐาน