^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

85661

เซอร์เซเลสตินา(ยุภี  กิจเจริญ)

อธิการิณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ชำระค่าธรรมเนียม

cas1cas3

ติดต่อขอเอกสารนักเรียน

regit
RegisSJC

 

Award

Vinaora Visitors Counter

680141
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26
869
3271
670921
26
23215
680141

Your IP: 44.192.114.32
Server Time: 2022-07-01 01:00:41

289075786 5015558898543319 5238255419346370275 n289061861 5015558348543374 3060247221669561511 n289157010 5015557568543452 3489468413242470419 n289151847 5015563591876183 4558645734913171708 n289241097 5015563968542812 5996903175243554371 n289266834 5015563805209495 1652931213634683458 n

งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมค่าย Headway # 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพี่ๆ น้องๆ สภานักเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ในการนี้ได้รับเกียรติจากเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และมีคณะเซอร์ ครูที่ปรึกษาสี เข้าร่วม จากนั้นประธานได้ให้โอวาทความว่า “คุณภาพของผู้เรียนถือเป็นหัวใจของการพัฒนาการศึกษา ที่เน้นการสร้างคนให้มีความสามารถ มีคุณธรรม มีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย การศึกษาในปัจจุบันจำเป็นต้องสร้างทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่สิ่งที่ต้องพึงระวังคือ การศึกษาต้องไม่แตกแยกจากสังคมหรือชีวิตจริง และสร้างให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ขณะเดียวกันจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนรู้จากกิจกรรม หรือการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนผู้เรียน การพัฒนาคนไทยยุคใหม่ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต รวมทั้งขอให้นักเรียนตระหนักในเรื่อง วัฒนธรรมที่ดีงาม การรักนวลสงวนตัว การรักศักดิ์ศรี ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรปลูกฝังและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง”