^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

85661

เซอร์เซเลสตินา(ยุภี  กิจเจริญ)

อธิการิณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

regit

Award

Vinaora Visitors Counter

071462
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
165
375
3398
65121
3398
14976
71462

Your IP: 3.215.182.36
Server Time: 2019-12-08 08:19:51

รบสมคร ep

458637

           ฝ่ายวิชาการ  ได้จัดกิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน ขึ้นในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ ถ่ายทดอผ่านผลงาน ชิ้นงานหรือกิจกรรมของตนเอง ในแต่ละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งแสดงถึงความรู้ ความสามารถของนักเรียนที่ได้นำการเรียนรู้ในห้องเรียน ผ่านกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ สู่ความเป็นตนเอง