^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

85661

เซอร์เซเลสตินา(ยุภี  กิจเจริญ)

อธิการิณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

regit

Award

Vinaora Visitors Counter

136271
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
546
508
1054
132048
18778
19964
136271

Your IP: 35.175.121.230
Server Time: 2020-03-30 23:45:56

8991989939

8993689935

8993289931

8992989928

8992789926

8992489923

8992589930

พิธีมอบโล่เกียรติยศแด่แด่คุณครูผู้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
เนื่องในโอกาสวันครู ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยท่ามาแมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชารต แห่งประเทศไทย ได้มอบโล่เกียรติยศแด่คุณครูผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู เสียสละ ทุ่มเทให้การศึกษาอบรมเยาวชนด้วยการ “สอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นให้จริง หยิ่งในศักดิ์ศรี” ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. คุณครูอัจฉรา อ๊อกกังวาล 2. คุณครูชุลีพร เพียรช่าง
3. คุณครูเกษร์อุบล ปักสมัย 4. คุณครูรัสรินทร์ เอนกกุลพิพัฒน์
5. คุณครูสมศรี อึงพิทักษ์พันธุ์ 6. คุณครูนัฏนุช ชวนใช้
7. คุณครูจิติมา มณฑาศวิน 8. คุณครูพาณี กิจสมัคร
9. คุณครูปวีณา รอดรัตน์ 10. คุณครูยุพร วนาดอนพิศาล
11. คุณครูอิสระ คนฉลาด 12.คุณครูนิวัฏฏ์ เลิศจรัญรัตนา
13.คุณครูกัญญาวีร์ เปี้ยนสีทอง 14.คุณครูกฤชธนา จินตนาพรศิริ