^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

85661

เซอร์เซเลสตินา(ยุภี  กิจเจริญ)

อธิการิณี

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

regit

Award

Vinaora Visitors Counter

001059
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
54
79
1007
51
1008
44
1059

Your IP: 54.152.38.154
Server Time: 2019-06-16 04:42:29

จ.10-ศ.14 มิ.ย.62     กิจกรรม ออกแบบสัญลักษณ์ “เด็กไทยสดใส ห่างไกลยาเสพติด”

                            กิจกรรมการแข่งขัน Love Dictionary

จ.10–ศ.21 มิ.ย.62     กิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2562

จ.10 มิ.ย.-ศ.30 ส.ค.62กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน

จ.10 มิ.ย.-ศ.13 ก.ย.62กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ลูกรักครั้งที่ 1/2562

อ.11 มิ.ย.62             ส่งบทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียนของปีการศึกษา 2561

พฤ.13 มิ.ย.62          กิจกรรมวันไหว้ครู

ส.15 มิ.ย.62             กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเกรด 4 ณ ศูนย์มาร์ติน (เด็กกำพร้า)

                            กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข

จ.17-ศ.21 มิ.ย.62     กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee

                            กิจกรรมยิ้มสวยฟันใส

จ.17-ศ.28 มิ.ย.62     กิจกรรมทัศนาแหล่งเรียนรู้ตอนเปิดบ้านของเรา

พ.19 มิ.ย.62            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 3 เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน” ณ บ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม

พฤ.20 มิ.ย.62          กิจกรรมสัมผัสรอบรั้วสถาบันอุดมศึกษา

ส.22 มิ.ย.62             ค่ายแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย

                            นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 1ฟื้นฟูจิตใจ

จ.24-พฤ.27 มิ.ย.62   กิจกรรมแข่งขันกรีฑา

จ.24-ศ.28 มิ.ย.62     กิจกรรมประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรมความรัก 3 สถาบัน

                            กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่

                            กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

พ.25 มิ.ย.62            นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 1–12 ซ้อมเพลง

พ.26 มิ.ย.62            นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 3–12 รับศีลอภัยบาป

พฤ.27 มิ.ย.62          อบรมการใช้ถังดับเพลิงและเปิดวาล์วถังแก๊สหุงต้ม ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกรด 1 นักเรียนเข้าใหม่แทรกชั้น บุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ศ.28 มิ.ย.62            นักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

ศ.28-ส.29 มิ.ย.62     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และภาคภาษาอังกฤษ เกรด 6 เข้าร่วมกิจกรรม “เชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน” ณ บ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม

ศ.28 มิ.ย.62- ศ.31 ม.ค.63  กิจกรรมแนะแนวสัญจร

                            กิจกรรมพี่พบน้อง