^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

b1

 แผนผังของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

a1

วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดค่ายแกนนำอนุรักษ์พลังงานเพื่อโลกสวย

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 4990

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 กิจกรรม วันสิ่งแวดล้อมโลก

อ่านเพิ่มเติม...

นโยบาย 4

 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านการจัดการพลังงานของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 1687

บริษัทคานาอันมาฉีดยากำจัดหนูที่โรงอาหารและรอบๆโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการกำจัดหนู แมลง เพื่อป้องกันความเสี่ยงเกิดโรคและแพร่พันธุ์เชื้อโรค บริเวณโรงอาหารและรอบๆโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

14051785 980139072085342 4009802562525772672 n 1

โครงการ เยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลก ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชาย  ตำบลคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

13576519 1165670636820937 157955283 nโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้รับรางวัลมาตราฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานระดับ 5 ดาว ในฐานะที่เป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ ENERGY  MIND  AWARD  2015  สมัยที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

13495447 944541402311776 6251642846954655998 o

กิจกรรมค่ายแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
นักเรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าของพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มีความมุ่งมั่นในการทำงานรู้จักสละเพื่อส่วนรวมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการแนะนำชักชวนเพื่อนร่วมรณรงค์หรือทำกิจกรรมการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

lak 957กิจกรรมห้องสวยด้วยมือเรา ประจำเดือนสิงหาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

20150828-0002โครงการเยาวชนร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อโลก กิจกรรมปลูกป่าชายเลน  ณ.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู  เฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  มหาราชินี  จังหวัดสมุทรปราการวันที่  8  สิงหาคม  2558

อ่านเพิ่มเติม...

aaกิจกรรมค่ายแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวยกิจกรรมค่ายแกนนำนักอนุรักษ์เพื่อโลกสวยจัดขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักสละมีส่วนรวมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและให้ผู้เรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าของพลังงานและสิ่งแวดล้อมยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นแบบอย่างที่ดี สาธารณชนให้การยอมรับและแนะนำชักชวนเพื่อน ร่วมรณรงค์หรือทำกิจกรรมการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

8

กิจกรรม สัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก  นักเรียนมีจิตสำนึกและเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น และทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีและจะชักชวนผู้อื่นให้รู้จักอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

20150528-0002

วันที่ 27 พ.ค. 2558 เวลา 08.40 น. นักเรียนแกนนำนักอนุรักษ์ เพื่อโลกสวยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สอนน้อง ประถมศึกษาปีที่ 1-2 พับกล่องนมเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บขยะในโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทุกวันพุธตัวแทนนักเรียนจะประกาศทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คือ "มุ่งมั่นจะเป็นผู้นำ ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อมีส่วนร่วมช่วยสังคมและประเทศชาติและโลกให้อยู่อย่างร่มเย็น"

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th