^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

14753825 1033842733381642 313058025457372065 oวันที่ 24 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 -11.30 น. เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้แบ่งปันความรู้ให้กับคุณครูเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องดีมอนส์

 

อ่านเพิ่มเติม...

53995 2คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้เข้าร่วมกิจกรรม EDUCA 2016 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “School as Learning Community (SLC) : โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้”

อ่านเพิ่มเติม...

DSC 0116วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 -15.30 น. งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง“เทคนิควิธีสอน ที่ส่งเสริมทักษะการคิด” โดย ผศ.ดร. ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องดีมอนส์

อ่านเพิ่มเติม...

DSC 0061 2วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 -12.00 น. งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง“การออกกำลังกายและการเคลื่อนไหว Exercise is Medicine ” โดย รศ.ดร. ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยและเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้มาเป็นผู้ช่วยวิทยาแบ่งปันความรู้ ณ ห้องดีมอนส์และใต้อาคารเซนต์โยเซฟฯ

อ่านเพิ่มเติม...

DSC 0481 2วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-14.00 น. คณะเซอร์ คุณครู-นักเรียน พร้อมทั้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และประชาชนในชุมชนบริเวณถนนสีลมและรอบๆโรงเรียนได้ร่วมกันบริจาคโลหิต ชึ่งทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ร่วมกับสภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณใต้อาคารเซนต์โยเซฟ

อ่านเพิ่มเติม...

DSC 0374 2วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.50 น.ท่านอธิการิณีเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ พร้อมทั้งคณะคุณครู-นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้ร่วมกันเดินรณรงค์   เชิญชวนประชาชนในชุมชนบริเวณถนนสีลมและรอบๆโรงเรียน ร่วมบริจาคโลหิต  ชึ่งทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ร่วมกับสภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย ครั้งที่1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-14.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเซนต์โยเซฟ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

DSC 0274 2วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ             ท่านอธิการเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ คณะครู นักเรียนและตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ร่วมวจนพิธีกรรมและแสดงความยินดีในโอกาสฉลองนักบุญอิเรเนอุส           ศาสนนามของท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

  • วันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2559                                                  
  • คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จัดปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • ครูโรงเรียนในเครือฯ ปีการศึกษา 2559  ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

DSC 1146 2วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร คณะเซอร์ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ร่วมกิจกรรมขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า และร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗o ปี

อ่านเพิ่มเติม...

DSC 0934การอบรมเรื่อง"การจัดการเรียนรู้สังคม สู่ศตวรรษที่ 21"  
โดยนางสาวบุษรินทร์ ศรีสุขและนางสาวราตรี แสวงศรี

การอบรมเรื่อง"วิทยาศาสตร์ การออกกำลังกายและกีฬา
โดยดร. พิชญาวีร์ ถานุรัชต์ฐนนท์

การอบรมเรื่อง "การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษและเศษวัสดุ"
โดยวิทยากรจากตั้งฮั่วเส็ง

การอบรมภาษาอังกฤษ โดยคณะครูฟิลิปปินส์

การอบรมเรื่อง" 3 ศาสตร์ 3 บูรณาการงานศิลป์"
โดยดร.ชนัย วรรณะลีและดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

DSC 0959

การอบรมเรื่อง "กระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน"

 โดยนางสาวสมใจ จันทร์เรืองและนางสาวศิริรัตน์ ต้นรัตนะ 

อ่านเพิ่มเติม...

DSC 0989

 การอบรมเรื่อง "เทคนิคการสอนเชิงปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์"                  
โดยอาจารย์เดชา บุตรรินท์

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th