^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 

 วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดอบรมครูเรื่อง "จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น" โดยช่วงเช้า หัวข้อ "ยุทธวิธีสร้างแรงจูงใจเด็ก" โดย ดร.พิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี และช่วงบ่าย หัวข้อ "เข้าใจสมอง เข้าใจเด็ก" โดย ดร. อันธิยา  เลิศอัษฏมงคล

 

2745101112

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th