^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์11.1

 

อ่านเพิ่มเติม...

1504003379708 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ Recycle ระดับประถมศึกษา

 

อ่านเพิ่มเติม...

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์14.4

อ่านเพิ่มเติม...

2.2

 กิจกรรมทัศนศึกษา 8 กลุ่มสาระ ณ ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

1.1นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม...

1502774650422นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำรำพันถึงแม่

 

อ่านเพิ่มเติม...

1502772561488นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

3.3นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 

อ่านเพิ่มเติม...

6นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์รพี ระหว่างวันที่ 7- 11 สิงหาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม...

333นักเรียนร่วมกิจกรรมทำการ์ดวันแม่ภาษาฝรั่งเศส

อ่านเพิ่มเติม...

3นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคัดลายมือและการเขียนพู่กันจีน

อ่านเพิ่มเติม...

1500354440208กิจกรรมการแข่งขัน เกม 24 ระดับชั้นประถมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th