^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

3-58โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์    ฝ่ายวิชาการ   งานการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการแข่งขัน Love Dictionary

วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 สถานที่ ห้อง ป.5/4

 

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-24-06-2015ระหว่างวันที่ 8 -12 มิถุนายน 2558ที่ผ่านมาโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้มีการจัดกิจกรรมยิ้มสวยฟันใส  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากของตนเองให้สะอาดและแข็งแรงผู้เรียนรู้จักพัฒนาและปรับปรุงการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากของตนเองให้สะอาดจนเกิด ความภูมิใจโดยเกิดความมั่นใจในการยิ้มและกล้าแสดงออกในการเข้าประกวด

อ่านเพิ่มเติม...

20150528-0008

วันที่ 27 พ.ค. 2558 เวลา 7.40 น.ท่านอธิการ เซเลสตินา กิจเจริญ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี นักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้เข้าเเข่งขันในรายการ Young Journalist of the Year 2014-2015 กับองค์กร Amnesty International เเห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าเเข่งขันเป็นนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศไทย โดยนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

อ่านเพิ่มเติม...

20150407-0001วันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 7.50 น. ท่านอธิการ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ โดยมีท่านอธิการ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

20150203-0001เวลา 08.00 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรสริน ลลิตกุลานันท์ นักเรียนภาคภาษาอังกฤษ เกรด 9/1 ที่เข้าร่วมโครงการ Eco-generation environment leadership competition in Thailand 

อ่านเพิ่มเติม...

20150127-0007

เวลา 08.00 น. วันที่ 27 มกราคม 2558 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน พูดสุนทรพจน์ คัดลอกลายมือ พากย์เสียง พร้อมทั้งแข่งขันร้องเพลงและเต้นประกอบเพลงภาษาจีน ปี 2558
ผลการเข้าร่วมแข่งขัน Friendship Cup ครั้งที่ 7 : ภาพยนตร์จีน วันที่ 17 มกราคม 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

27-01-2557-001เวลา 08.00 น. วันที่ 27 มกราคม 2558 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านดนตรีและศิลปะ

อ่านเพิ่มเติม...

1234645การแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส

อ่านเพิ่มเติม...

img 3157

 วันที่ 12 - 16 มกราคม 2558 ได้จัดกิจกรรม สื่อรักจากใจศิษย์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูและแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณที่มีต่อคุณครู ผ่านผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการทำการ์ดเขียนบรรยายความรู้ และวาดภาพแต่งคำประพันธ์ 

อ่านเพิ่มเติม...

20141209-0004

เวลา 13.30 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีอาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาให้ความรู้การศึกษาต่อและแนะแนวหลักสูตรต่างๆของทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม...

20141204-0004เวลา 07.40 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ในงานกิจกรรมประจำปีขึ้น ในหัวข้อ “À vous de promouvoir le français” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประเภทต่างๆ และได้รับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

sam 2223

ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันพ่อ  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสรรค์ภาพให้แปลกใหม่ตามความคิด จินตนาการ ของนักเรียนเพื่อให้ได้ชิ้นงานประดิษฐ์ชิ้นใหม่ รวมถึงการปลูกฝังให้นักเรียนรู้คุณและมีความกตัญญูต่อบิดา

อ่านเพิ่มเติม...

20141129-0007

เวลา 07.40 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้รับรางวัลดังนี้
**สถาบันดนตรียามาฮ่ามอบเกียรติบัตรในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2015 ** 

อ่านเพิ่มเติม...

20141127-04

เวลา 07.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎฯ ครั้งที่ 11 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 และอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงพิชญ์สินี อาจเก่งกล้า ม.3/2 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ (ได้รับเกียรติบัตร)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวชนาพร จิระพงศ์วัฒนา ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย (ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท)และนางสาวพรรษชล อัศวฤทธิไกร ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย (ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท)

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-04-013-01-58

กิจกรรมการประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรมความรัก 3 สถาบัน จากฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่  24 - 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  ณ.บริเวณใต้อาคารเซนต์โยเซฟ

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th