^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

1234645การแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส

อ่านเพิ่มเติม...

img 3157

 วันที่ 12 - 16 มกราคม 2558 ได้จัดกิจกรรม สื่อรักจากใจศิษย์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครูและแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณที่มีต่อคุณครู ผ่านผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการทำการ์ดเขียนบรรยายความรู้ และวาดภาพแต่งคำประพันธ์ 

อ่านเพิ่มเติม...

20141209-0004

เวลา 13.30 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีอาจารย์ และนิสิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มาให้ความรู้การศึกษาต่อและแนะแนวหลักสูตรต่างๆของทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม...

20141204-0004เวลา 07.40 น. วันที่ 3 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน ในงานกิจกรรมประจำปีขึ้น ในหัวข้อ “À vous de promouvoir le français” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประเภทต่างๆ และได้รับรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

sam 2223

ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2557 งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันพ่อ  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสรรค์ภาพให้แปลกใหม่ตามความคิด จินตนาการ ของนักเรียนเพื่อให้ได้ชิ้นงานประดิษฐ์ชิ้นใหม่ รวมถึงการปลูกฝังให้นักเรียนรู้คุณและมีความกตัญญูต่อบิดา

อ่านเพิ่มเติม...

20141129-0007

เวลา 07.40 น. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ที่ได้รับรางวัลดังนี้
**สถาบันดนตรียามาฮ่ามอบเกียรติบัตรในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2015 ** 

อ่านเพิ่มเติม...

20141127-04

เวลา 07.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎฯ ครั้งที่ 11 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 และอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงพิชญ์สินี อาจเก่งกล้า ม.3/2 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ (ได้รับเกียรติบัตร)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาวชนาพร จิระพงศ์วัฒนา ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย (ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท)และนางสาวพรรษชล อัศวฤทธิไกร ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชย (ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท)

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-04-013-01-58

กิจกรรมการประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรมความรัก 3 สถาบัน จากฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่  24 - 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  ณ.บริเวณใต้อาคารเซนต์โยเซฟ

อ่านเพิ่มเติม...

20141120-40

เวลา 7.50 น.วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน" ชีวิตที่พอเพียงเคียงคู่สิ่งแวดล้อม" ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557 โดยท่านอธิการ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
เวลา 08.00 น.วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557(ภาพกิจกรรม) การแสดงผลงานนักเรียน" ชีวิตที่พอเพียงเคียงคู่สิ่งแวดล้อม" ประจำปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...

181157-01

เวลา 07.40 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
1.งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 18 พฤศจิกายน 2557 สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร)

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-18-11-57-05การแสดงวัฒนธรรมเด็กนานาชาติ  FESTIVAL INTERNATIONAL DU FOLKLORE DEL’ENFANT (FIFE)
ณ ประเทศโมร๊อกโกระหว่างวันที่14-26 สิงหาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 10418379 897603500249674 6292592798571937539 nกิจกรรมการประกวดคัดลายมืภาษาอังกฤษ หัวข้อ ต่อต้านยาเสพติดระดับชั้นมัธยมศึกษา
 ปีที่ 1-3  ฝ่ายวิชาการงานการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการศึกษาภาษาต่างประเทศ
วันที่ 17 -21 พฤศจิกายน 2557

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-02-13-01-58ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ฝ่ายวิชาการงานการจัดการเรียนการสอนได้จัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6
ในระหว่างวันที่ 17พฤศจิกายน -4ธันวาคม พ. ศ. 2557

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

141157-2-03เวลา 12.00 น.วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 (กิจกรรมช่วงพักกลางวัน) " Science Show " นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

111157-01เวลา 07.40 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนภาคภาษาอังกฤษที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ Eco–Generation Environment Leadership Competition in Thailand ซึ่งจัดโดยการไฟฟ้านครหลวง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และบริษัทซัมซุงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีนักเรียนของเราผ่านเข้ารอบแรกจากการแข่งขันประกวดเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ 4 คน

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th