^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

sjc2-05-24-08-2558กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้มีการจัดการแข่งขันกิจกรรมSudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-03-28-08-2558วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 -11.30 น.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้มีการจัดกิจกรรมทำการ์ดวันแม่ภาษาฝรั่งเศส

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-01-28-08-2558วันที่ 4 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-01-18-08-2558วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาาต่างประเทศมีการกิจกรรมการประกวดคัดลายมือและการเขียนพู่กันจีน

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-05-24-08-2014วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2558 ณ วัดสวนพลู เขตบางรักกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-01-24082014วันจันทร์ที่ 27 - วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-01-18-07-2015ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ Oxford Online Placement Test และ Oxford Young Learners Placement   Test  ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นข้อสอบที่ได้รับมาตรฐานสากลในการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-01-18-07-2558จากการที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งนักเรียนของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-03-14-07-2014ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 – วันศุกร์ 26 มิถุนายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้จัดกิจกรรม ประกวดวาดภาพ “ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง”

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-01-14-07-2558ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม  2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มีการจัดกิจกรรม ออกแบบสัญลักษณ์ “เด็กไทยสดใส ห่างไกลยาเสพติด” 

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-011-18-07-2558โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้มีการกิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือกระดับประถมศึกษา  ระหว่างวันที่ 8 -12 กรกฎาคม พ. ศ   2558

อ่านเพิ่มเติม...

img 1896กิจกรรมการเล่านิทานไทย / นิทานพื้นบ้าน  วันที่ 6 - 10  กรกฎาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

sjc-04-24-08-2558วันจันทร์ที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้มีการจัดกิจกรรมสาธิตฉลาดคิดประดิษฐ์ใช้จากเศษวัสดุ

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-01-10-07-2014ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้มีการจัดกิจกรรมศิลปะมาโชว์

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-07-07-2558ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3  กรกฎาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการจัดการแข่งขัน การพูดสุนทรพจน์เศรษฐกิจพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th