^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

sjc2-02-14-09-2558กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ในวันที่ 5 – 6 กันยายน พ.ศ. 2558

อ่านเพิ่มเติม...

08-09-58-02

กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำรำพันถึงแม่ 

ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 25

 

อ่านเพิ่มเติม...

123456กลุ่มาสาระการเรียนรู้วิทญาศาสตร์ได้มีการจัดงาน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

p8250233กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-01-08-09-2558กิจกรรมประกวดร้องเพลงในวรรณคดี / เพลงพื้นบ้าน

 

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-01-07-09-2558ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-01-29-08-2014ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการจัดกิจกรรมสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-01-30-08-2558กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมคณิตคิดเพลง

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-02-29-08-2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒธรรม มีการจัดกิจกรรมวันรักษ์รพี ในระหว่างวันที่ 3 - 7 สิงหาคม 2558

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-05-24-08-2558กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้มีการจัดการแข่งขันกิจกรรมSudoku ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-03-28-08-2558วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 -11.30 น.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้มีการจัดกิจกรรมทำการ์ดวันแม่ภาษาฝรั่งเศส

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-01-28-08-2558วันที่ 4 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-01-18-08-2558วันที่ 4 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาาต่างประเทศมีการกิจกรรมการประกวดคัดลายมือและการเขียนพู่กันจีน

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-05-24-08-2014วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2558 ณ วัดสวนพลู เขตบางรักกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

sjc2-01-24082014วันจันทร์ที่ 27 - วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th