^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

11-99กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 5-9 กันยายน 2559   ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

3 Small

 เมื่อวันเสาร์ที่ 3  และวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13   ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้ 

อ่านเพิ่มเติม...

01-11โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย – สังคมศึกษา วันเสาร์ที่   3   กันยายน พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม...

4 Small  กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

4 Custom       กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากวัสดุ Recycle ระดับชั้นประถมศึกษา  

  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

1111กิจกรรมคณิตคิดเพลง  ปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม...

11-9กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ 17 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

11-1กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 15 -19 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

1 Custom       กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำรำพันถึงแม่  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้

  ภาษาไทย  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 12 สิงหาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

10-20กิจกรรมทำการ์ดวันแม่ภาษาฝรั่งเศส   วันที่ 3-9 สิงหาคม 2559 ห้อง ม.5/6

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน 06-16

วันที่ 3 สิงหาคม 2559   ห้องกิจกรรมชั้น 3

อ่านเพิ่มเติม...

     P8051661 Custom  กิจกรรมทำการ์ดวันแม่ภาษาฝรั่งเศส  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

02-12กิจกรรมการประกวดคัดลายมือและการเขียนพู่กันจีน  วันที่ 3 สิงหาคม 2559  ห้องกิจกรรมชั้น 3

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

   5 Custom  กิจกรรมพูดสุนทรพจน์เศรษฐกิจพอเพียง  จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ระหว่างวันที่ 4 - 15 กรกฎาคม  2559

อ่านเพิ่มเติม...

33 Customกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระหว่างวันที่ 11 - 22 กรกฎาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th