^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

 การแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6

 จัดโดย โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS

 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 วันอาทิตย์ที่   27   มกราคม   2562


 

ได้รับรางวัลชนะเลิศเล่านิทานภาษาจีน

 

เด็กหญิงเถียน     หลี่         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2   

2


 

 

 

 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศร้องเพลงจีน

เด็กหญิงศุภภร  บารมีแสงเพชร    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2   

34


 

ประเภททักษะภาษาจีน

  1. นางสาวณิชารัศม์  เลิศพงศ์นิภาส     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6-1  ได้รับรางวัลเหรียญทอง
  2. นางสาวจิณภัทร   ประเสริฐชูวงศ์     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6-1  ได้รับรางวัลชมเชย6

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th