^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

IMG 6415

กิจกรรมคณิตกับความพอเพียง

จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562

กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

3

กิจกรรมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 –  มัธยมศึกษาปีที่  6  และ เกรด 1 -12

จัดกิจกรรมวันที่  ตลอดปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ 
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

S  8306757

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

โดยจัดกิจกรรม  ตลอดปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

Untitled

กิจกรรมเลือกสรรคนดีเป็นศรีสภา

จัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ผลการเลือกตั้ง
พรรคหมายเลข 1 นางสาวณัฐรินทร์ สำราญ ม.5/3 ซื่อพรรค Happiness
ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยคะแนน2,605 คะแนน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 5,229 คิดเป็นร้อยละ 49.81

อ่านเพิ่มเติม...

51496020 1968912509874655 1230317094453641216 o

พิธีรับเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม Trinity
จัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

1

กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลชั้น ม.1-3

โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่  3 มกราคม 2562 - 11  มกราคม  พ. ศ   2562
กลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

1

 การแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6  จัดโดย โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS  ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  วันอาทิตย์ที่   27   มกราคม   2562

อ่านเพิ่มเติม...

1

กิจกรรมแข่งขันระบายสี “ประชาธิปไตยในรั้วเซนต์โย” ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-2 (To Be Number One

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 14 - 18  มกราคม  2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ

งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

9

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน

ในวันที่  8  พฤศจิกายน  2561  ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Singing Contest

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ

งานจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

3

อ่านเพิ่มเติม...

IMG-4920 1

กิจกรรม ประกวดแผ่นพับ “นักบุญโยเซฟ” (To Be Number  One)

จัดกิจกรรมวันที่  14 -18 มกราคม  2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

1กิจกรรมสแต็ค ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และเกรด  1 - 66

จัดกิจกรรมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

IMG-4867กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ “คริสตสมภพ”(To Be Number One)

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ

งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

2

กิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3  (To Be Number One)

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

อ่านเพิ่มเติม...

2

กิจกรรมการแสดงผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (มัธยมศึกษา)
จัดกิจกรรมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
โครงการส่งเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์
งานการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th