^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

 วันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมการแสดงผลงานชมรมและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณใต้อาคาร St. Joseph ภายในงานมีการจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานที่ผ่านมาตลอดภาคเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ในช่วงเวลาพักกลางวันผู้รับผิดชอบกิจกรรมชมรมยังได้จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงตามความความสามารถและความถนัด ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ภายใต้การดูแลของครูอาภรณี โชตินาเสียว (ระดับประถม) และครูดวงกมล สุขทัศน์ (ระดับมัธยม) ตลอดสัปดาห์ นับเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา EQ ให้กับผู้เรียน อันสอดคล้องกับโครงการ To Be Number One

21551845 1341011825998063 323829658567821634 o21587426 1341011119331467 1048091474361162756 o21688085 1341758892590023 7200092993274469576 o21728718 1341758895923356 1857744229912025650 o21731827 1341759022590010 1031666842022879479 o

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th