^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปฎิทิน/นาฬิกา


ข่าวการรับสมัครงาน

job

English Camp

engcamp2

20728916 1314980928601153 6989175517376353724 oวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

อ่านเพิ่มเติม...

20643223 1308585699240676 6523446514005716653 oวันศุกร์ที่ 4 – วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 7 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

20507119 1306625986103314 9007786160615691729 oกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

และเกรด 8 ณ บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

20597151 1305895586176354 6231291760009769588 nวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงทัศน์

ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

และเกรด 2 ณ ค่ายบ้านสวนยอแซฟ จังหวัดนครปฐม 

อ่านเพิ่มเติม...

20476595 1305887022843877 224622854485581447 nวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 9 To Be Number One) ณ สถานสงเคราะห์บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ

อ่านเพิ่มเติม...

35695

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

20228825 1294454247320488 5473246488178377552 nสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์

บรรยายพิเศษเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

30049ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

จัดโครงการ นมยูเอชที ดัชมิลล์ เจ็นไอ สคูลทัวร์ 2017

อ่านเพิ่มเติม...

19554260 1274817075950872 4004074128884421226 nฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงทัศน์

ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 6

ณ บ้านสวนยอแซฟ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

S  3293339กิจกรรมแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 1

แนะนำหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (MUIC)

นักเรียนชั้น เกรด 11-12 วันที่ 30 มิถุนายน 2560

เวลา 14.50-15.40 น. ณ ห้องดีมอนด์ 

อ่านเพิ่มเติม...

19510132 1272674169498496 5381827546116765172 nฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงทัศน์

ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประ ถมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 3

ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

26516โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

อ่านเพิ่มเติม...

19417385 1267950596637520 362757276493438821 oวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน

งานแนะแนวจัดกิจกรรมสัมผัสรอบรั้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคภาษาอังกฤษ เกรด 12 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม...

19417126 1267193060046607 7088122905908337178 oฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับบริษัท S&P จัดละครเวที

ตอน “สังคมก้มหน้ากับภัยใกล้ตัว”

และกิจกรรมแต่งหน้าเค้ก 

อ่านเพิ่มเติม...

19225914 1266013760164537 2595726470108245923 nฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มมอลต์ ตรา "โอวัลติน"

ในการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th