^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

49948563 1925583720874201 6488228964593565696 oวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเด็ก ณ ลานสันติภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

เยยมผสงอาย ป.5 190112 0010วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเกรด 5

เยี่ยมผู้สูงอายุและมอบสิ่งของ

ณ สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ อ.ลำไทร จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

49804344 1922948091137764 7384503598916304896 oวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 7

เยี่ยมและมอบสิ่งของ ณ บ้านเทวา

(เด็กพิการซ้ำซ้อน).ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

รบสมครแนะแนวABAC 190112 0024วันพุธที่ 9 มกราคม 2562  รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC

อ่านเพิ่มเติม...

48406943 1811469892314240 8996740674367782912 oวันศูกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวันครอบครัวเซนต์โยฯ

อ่านเพิ่มเติม...

48269227 1886196351479605 4255434711905599488 oวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 2

อ่านเพิ่มเติม...

47347323 1785682581559638 3441702103402151936 oวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมวันรำลึกพระคุณบิดา "จักสลักรักพ่อไว้ในดวงใจนิรันดร์" ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

2วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 15.40 น. กิจกรรมเรียนอย่างมีศักยภาพเพิ่มพลังการเรียน “GAT เชื่อมโยง”โดยอาจารย์ณภัทร รอดเหตุภัย (อ.ขลุ่ย) มาแนะนำเทคนิค วิธีการทำข้อสอบภาษาไทยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6และเกรด 11 - 12 ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

ทำแบบสำรวจเลอกแผน ๑๘๑๒๐๗ 0008กิจกรรมแนะแนวการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และภาคภาษาอังกฤษเกรด 9

อ่านเพิ่มเติม...

46955631 1862463390519568 2572087061230125056 oวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561กิจกรรมวันเอดส์โลก

อ่านเพิ่มเติม...

46520069 1858442570921650 9017933228417220608 oวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเกรด 4 ณ ศูนย์เด็กกำพร้ามาร์ติน

อ่านเพิ่มเติม...

46518934 1857165621049345 448447929196216320 oวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

อ่านเพิ่มเติม...

46456185 1855739194525321 4426582437027381248 oวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไท

อ่านเพิ่มเติม...

46435012 1848648585234382 1152415952596369408 oวันศุกร์ที่ 16 – วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561กิจกรรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 8 ณ ค่ายหัตถวุฒิแค้มป์ (ค่าย 1) จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

46125865 1845790102186897 6073570178770141184 oวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมติว GAT ภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 11 - 12 ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th