^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปฎิทิน/นาฬิกา


ข่าวการรับสมัครงาน

job

English Camp

engcamp2

 image26 กิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม 

               วันที่ 1 สิงหาคม 2560 

    

อ่านเพิ่มเติม...

  image24    กิจกรรม การฝึกซ้อมหนีไฟ                               

    ภาคเรียนที่ 1        ปีการศึกษา 2560

  

    

 

อ่านเพิ่มเติม...

 image2 1      การตรวจอาหาร จากศูนย์อนามัย 23 สี่พระยา 

   วันที่ 23 มิถุนายน 2560  บริเวณ โรงอาหาร

 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

image5 1        กิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

    วันที่ 25 - 30 มิถุนายน 2560  บริเวณ ใต้อาคารเซนต์โยเซฟ 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

image3

         กิจกรรมอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" สำหรับเจ้าหน้าที่ขับรถโรงเรียน

                    วันที่ 22 มิถุนายน 2560                ฝ่ายบริหารจัดการ

                                      ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 3

                   โดยเซอร์เทเรซา เกศแก้ว พรรณเชษฐ์ เป็นประธานกล่าวเปิด

   

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

   19225613 1267213306711249 2588193361846152583 n     กิจกรรม  อบรมการใช้ถังดับเพลิงและปิดวาล์วถังแก๊สหุงต้ม

   ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกรด 1 นักเรียนเข้าใหม่แทรกชั้น                                 บุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 

         วันที่ 22 มิถุนายน 2560   บริเวณ  หน้าหอประชุม 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

image4 12       กิจกรรม อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

                        วันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560

   

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

4

 กิจกรรม การซ้อมหนีไฟ วันที่  23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 สถานที่  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ งาน การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน  ฝ่าย บริหารจัดการ

อ่านเพิ่มเติม...

75081

แมร์มีเรียม กิจเจริญ ร่วมถวายวจนพิธีกรรมแด่ดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท เวลา 13.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม  IMG 6441การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบบาดทะยัก   ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 6

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 5866

 กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันหัดหัดเยอรมันคางทูม 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกรด 1

 วันที่ 1 สิงหาคม 2559  

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 5540

กิจกรรม การซ้อมหนีไฟ

วันที่  6  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2559 

สถานที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ฝ่าย บริหารจัดการ    งาน การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 

อ่านเพิ่มเติม...

8

กิจกรรม อบรมการใช้ถังดับเพลิงและปิดวาลว์ถังแก๊สหุงต้ม 

ให้กับนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 เกรด 1

นักเรียนเข้าใหม่แทรกชั้น  บุคลากรใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 - 09.00 น

บริเวณหน้าหอประชุม          

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 5073

กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559     

วันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 บริเวณใต้อาคารเซนต์โยเซฟ

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 4584

กิจกรรม   อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขปีการศึกษา 2559

วันที่  6 - 10  มิถุนายน    พ.ศ. 2559

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th