^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

k02

112วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558

ประเภทการแข่งขัน   : สอบคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์ 

สถานที่จัดการแข่งขัน : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

รางวัลที่นักเรียนได้รับ : สิทธิเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม...

Screen Shot 2558-09-07 at 12.58.14 PM

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558
คณะวิทยาศาสตร์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ)
ได้จัดกิจกรรม Hour of Code by Microsoft Student Partners Thailand
การสร้างเว็บไซต์ โดยใช้ wordpress และนำเสนอเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต บนระบบ Cloud Computing โดยใช้บริการของ Azure Web Application

อ่านเพิ่มเติม...

20150831-0002กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวันวิชาการ วันที่ 27 สิงหาคม ณ โรงเรียนเซนต์คาเบียล โดยการสร้างงานนำเสนอพรีเซ็นสเตชั่นจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint หัวข้อเรื่อง เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังนี้
1.เด็กหญิงอัฉริยา โรจน์บัณฑิต ป6/5
2.เด็กหญิงฐานิตา จรัสชัยวรรณา ป6/5

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th