^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

20150323-0006

วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น.ท่านมาแมร์ ไอรีน ชำนาญธรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร(ในรอบเช้าบ่าย)

อ่านเพิ่มเติม...

20150323-0001วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น.ท่านมาแมร์ ไอรีน ชำนาญธรรม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบชั้ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร(ในรอบเช้า)

อ่านเพิ่มเติม...

START SJC RALLY HULA HALA
กรุงเทพ-พัทยา ที่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เวลา 7.00น วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 จัดโดยสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ และมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม พร้อมอธิการเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญเป็นประธานปล่อยขบวน SJC RALLY HULA HALA

อ่านเพิ่มเติม...

20160530-0001วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.40 น.นักเรียนภาคภาษาอังกฤษ Grade 9/2 ได้ทำการทดลองเรื่อง" Antacids" โดย Mr.Brad Simpso ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ "SCIENCE LAB"ที่ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้ปรับปรุงและพัฒนา ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Lab) ให้เป็นห้องเรียนที่ทันสมัย รวมทั้งสื่อและอุปกรณ์ครบภายในห้องเรียน พร้อมที่จะให้นักเรียนได้ทำการทองลอง และศึกษาหาความรู้ด้านการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

0003-20160113

วันที่ 21 ธันวาคม 2558 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ของแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้ 
เด็กหญิงกัญจรีย์ ศุภวิทยา นักเรียนระดับชั้น G5/1 
เด็กหญิงภคนันท์ ตันกิติบุตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบระดับประเทศ ในโครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเป็นเข็มที่ระลึกและเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ที่ท่านได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองให้ทำหน้าที่คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ประจำปีการศึกษา 2559-2560

อ่านเพิ่มเติม...

2

วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 8.40-9.00 น.ท่านอธิการิณีเซอร์ เซเลสตินา กิจเจริญได้อบรมนักเรียนผ่านทาง (Video Conference) ไปตามห้องเรียนต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมถึงภาคภาษาอังกฤษ G1-G12

อ่านเพิ่มเติม...

20150305-0010

 VDO บรรยากาศ  งาน เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

20150305-0014

วันที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 04.20 น. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดการจัดงาน เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ในโดยมีท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญและ ท่านอธิการ เซอร์เซเลสตีนา กิจเจริญเป็นประธานเปิดงาน

อ่านเพิ่มเติม...

20150305-0001วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.20 น. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 โดยมีท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...

20150125-0002เวลา 13.00 น. วันที่ 25 มกราคม 2558 สมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมท์ ได้จัดงานคืนสู่เหย้าโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ แน่นแฟ้นน้องพี่ สามัคคีชุมนุม ( เซนต์โยฯกลับบ้าน SJC We R Back ) โดยมีท่านมาแมร์มีเรียม กิจเจริญ ท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม และท่านอธิการเซอร์เซเลสตินา กิจเจริญร่วมพิธีเปิดงานและชมการแสดงจากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th