^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

DSC 0222กิจกรรมการแข่งขันกระโดดเชือกระดับประถมศึกษา

วันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ.2561 กลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ฝ่าย วิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์  

 

อ่านเพิ่มเติม...

63050ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6  และเกรด 5 – เกรด 6 วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

36722702 1653556778076898 6026879065309315072 oกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมแสงเทียนแสงธรรม ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

36648289 1650457438386832 4034386424651317248 n

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 9 ณ ศูนย์คามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 

20180627 1229460กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรมความรัก 3สถาบัน ระหว่างวันที่ 25- 29 มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติม...

4

กิจกรรมการฝึกซ้อมหนีไฟ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริหารจัดการ งานการบริการและสุขภาพ 

 

อ่านเพิ่มเติม...

Image aab0609ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมแนะนำห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้  (To Be Number One) ระหว่างวันที่ 1-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

36222863 1637395856359657 6671238423019257856 oวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน ณ บ้านสวนยอแซฟ จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 3

อ่านเพิ่มเติม...

36317841 1635854159847160 6709148617577332736 o

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (To Be Number One)

อ่านเพิ่มเติม...

4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์วันสุนทรภู่" ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

 

1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

4

กลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกรีฑาระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

35799306 1629394543826455 781266370892398592 o

 

วันศุกร์ที่ 22 – วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน ณ บ้านสวนยอแซฟ จังหวัดนครปฐม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเกรด6 

อ่านเพิ่มเติม...

                                                     
IMG 2328 กิจกรรมการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำสะสมแรงดันและการปิดวาล์วถังแก๊สหุงต้ม

 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 ฝ่ายบริหารจัดการ งานการบริการและสวัสดิภาพ 

 วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

35847131 1627471397352103 2479750731859492864 o

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานแนะแนวจัดกิจกรรมสัมผัสรอบรั้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคภาษาอังกฤษ เกรด 12 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อ่านเพิ่มเติม...


P6063888

 

วันจันทร์ที่ 18 – วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ฝ่ายบริหารจัดการ งานการบริการและสวัสดิภาพ 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม...

3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรมออกแบบสัญลักษณ์ “เด็กไทยสดใส ห่างไกลยาเสพติด” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

1529378415026กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ได้จัดกิจกรรม กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ระหว่างวันที่ 4-20 มิถุนายน 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

1528963775716กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน Love Dictionary ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th