^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

1513072529062 กิจกรรมการแสดงผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม รำลึกพระคุณบิดาสถิตในดวงใจ2.2

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-31.1

อ่านเพิ่มเติม...

image4 221160

 กิจกรรม การฝึกซ้อมหนีไฟ ครั้งที่ 2 / 2560   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

   

     

อ่านเพิ่มเติม...

S  20832569วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม "วันเอดส์โลก"

อ่านเพิ่มเติม...

พพบนอง กลอง1 171127 0002วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมพี่พบน้อง ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

23926234 1406325872799991 6908717466511494282 oวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

อ่านเพิ่มเติม...

111กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาฝรั่งเศส

อ่านเพิ่มเติม...

1.1

กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม ประกวดคัดลายมือ “ต่อต้านยาเสพติด”3

อ่านเพิ่มเติม...

S  60096514วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.40-12.00 น งานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์การ์ดวันพ่อ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ เกรด 4 เข้าร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

23737609 1398409220258323 4329939719526350376 o

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์งานอภิบาลและแพร่ธรรม ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3-4 และเกรด 1, 3-4 ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปีการประจักษ์ของแม่พระฟาติมา ทางโรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักแม่พระฟาติมาให้มากขึ้นและเพื่อให้ได้เลียนแบบอย่างคุณธรรมของท่าน และเป็นโอกาสให้นักเรียนได้ฟื้นฟูความเชื่อและความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าและต่อแม่พระฟาติมาให้มากยิ่งขึ้น โดยคุณพ่อวินัย ฤทธิบุญไชย เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แบ่งปันความเชื่อความศรัทธาและเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในภาคเช้า ส่วนในภาคบ่ายคณะเซอร์ และคณะครู

อ่านเพิ่มเติม...

สภาพสตรศรเซนตโยฯ ๑๗๑๑๒๒ 0025วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน  2560  กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพสุภาพสตรีศรีเซนต์โยฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

1นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาบูรณา 8 กลุ่มสาระฯ

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

1511163966818นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Science Show ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560

 

อ่านเพิ่มเติม...

S  5636186TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY (TIU) มาแบ่งปันข้อมูลพร้อมทั้งชี้แจงในเรื่องทุนการศึกษาที่จะมอบให้กับนักเรียนจำนวน 1 ทุน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ,มัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 11-12

อ่านเพิ่มเติม...

2

กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 / 2560 

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

S  5357574วันศุกร์ที่ 17 – วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 8 ณ ค่ายหัตถวุฒิแค้มป์ (ค่าย 2) จังหวัดสระบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th