^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

job

27วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้จัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลครู” 

 

อ่านเพิ่มเติม...

24วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ฝ่ายบุคลากรร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดงาน “สุขสันต์วันครู” ณ ใต้อาคารเซนต์โยเซฟ   คอนเวนต์เนื่องในวันครูประจำปีพ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม...

2วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู     นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ได้จัด กิจกรรม“กตัญญุตาคุณาจารย์” ครั้งที่ 17 ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

49676457 1925725157526724 8525823628057509888 oวันที่ 7-11 มกราคม 2562 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภึร์และกระแสเรียก บริเวณใต้อาคารเซนต์โยเซฟโดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์เป็นประธานในพิธีวจนพิธีกรรมเปิดงานพร้อมด้วยท่านอธิการเซเลสตินา กิจเจริญ คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

48393882 1895898667176040 829960287732891648 oวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยของโรงเรียน โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ และขอพรปีใหม่สำหรับคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

48393882 1895898667176040 829960287732891648 oวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดน้อยของโรงเรียน โอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ และขอพรปีใหม่สำหรับคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม Singing Contest3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ

งานจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

IMG-4920 1

กิจกรรม ประกวดแผ่นพับ “นักบุญโยเซฟ” (To Be Number  One)

จัดกิจกรรมวันที่  14 -18 มกราคม  2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

49948563 1925583720874201 6488228964593565696 oวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเด็ก ณ ลานสันติภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

เยยมผสงอาย ป.5 190112 0010วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และเกรด 5

เยี่ยมผู้สูงอายุและมอบสิ่งของ

ณ สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุเซนต์หลุยส์ อ.ลำไทร จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม...

49804344 1922948091137764 7384503598916304896 oวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 7

เยี่ยมและมอบสิ่งของ ณ บ้านเทวา

(เด็กพิการซ้ำซ้อน).ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

รบสมครแนะแนวABAC 190112 0024วันพุธที่ 9 มกราคม 2562  รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ABAC

อ่านเพิ่มเติม...

49450638 283721868993938 5631511129390841856 nนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ฟื้นฟูจิตใจ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

48383371 1895863400512900 5038538310893436928 oวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดวจนพิธีกรรม อันเชิญพระกุมารอวยพรคุณครูและนักเรียนตามห้องเรียน ในโอกาสวันพระคริสตสมภพ

อ่านเพิ่มเติม...

49164604 1901095049989735 2570198388016414720 nนักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ รับศีลอภัยบาป และรับศีลมหาสนิทครั้งแรก วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 19.30-21.00 น. ณ วัดน้อยเซนต์โยเซฟ

อ่านเพิ่มเติม...

48390055 1895884520510788 3513358921156788224 oวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 8.50 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ ณ วัดน้อยของโรงเรียน โดยมีคณะเซอร์ คณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมในพิธี และคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

IMG-4867กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ “คริสตสมภพ”(To Be Number One)

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ

งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

48406943 1811469892314240 8996740674367782912 oวันศูกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวันครอบครัวเซนต์โยฯ

อ่านเพิ่มเติม...

48366238 497273297426688 2471772460739985408 nวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองศาสนนามคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ มีคณะครูและนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมพิธี โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

48269227 1886196351479605 4255434711905599488 oวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเกรด 2

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th