^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ข่าวการรับสมัครงาน

สมครงาน

S__10256437.jpgกิจกรรมพี่พบน้อง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 12

ตลอดปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม...

S__10256443.jpg กิจกรรมแนะแนวสัญจร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ตลอดปีการศึกษา 2561 

อ่านเพิ่มเติม...

52392474 1975901169175789 3806822813742923776 oวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.50-08.00 น.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดวจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โดยคณะเซอร์ ครูและนักเรียนร่วมกันสวดภาวนาและร้องเพลงเทิดเกียรติท่านนักบุญโยเซฟ

อ่านเพิ่มเติม...

1วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์จัดกิจกรรมฉลองศาสนนาม แมร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย ณ หอประชุม Trinity โดยมีแมร์มีเรียม กิจเจริญ เซอร์เซเลสตินา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ จิตตาธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ คณะเซอร์ คณะครู และผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

IMG 6415

กิจกรรมคณิตกับความพอเพียง

จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562

กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

3

กิจกรรมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 –  มัธยมศึกษาปีที่  6  และ เกรด 1 -12

จัดกิจกรรมวันที่  ตลอดปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ 
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

S  8306757

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

โดยจัดกิจกรรม  ตลอดปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

Untitled

กิจกรรมเลือกสรรคนดีเป็นศรีสภา

จัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561
ฝ่ายวิชาการ งานการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ผลการเลือกตั้ง
พรรคหมายเลข 1 นางสาวณัฐรินทร์ สำราญ ม.5/3 ซื่อพรรค Happiness
ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยคะแนน2,605 คะแนน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 5,229 คิดเป็นร้อยละ 49.81

อ่านเพิ่มเติม...

51496020 1968912509874655 1230317094453641216 o

พิธีรับเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุม Trinity
จัดกิจกรรมวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

แบงปนความร เทอม2 190204 0057กิจกรรมแบ่งปันความรู้สู่ลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม...

1

กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอลชั้น ม.1-3

โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่  3 มกราคม 2562 - 11  มกราคม  พ. ศ   2562
กลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ
งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

1

กิจกรรม สนุกขำๆ กับปริศนาคำทาย

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 8 – 19  มกราคม  2562

ฝ่ายวิชาการงาน ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

51410352 1963386657093907 3485341346246426624 o วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 6

ด้วยการไปเยี่ยมทหารและตำรวจที่บาดเจ็บ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อ่านเพิ่มเติม...

a

กิจกรรม วางทุกงาน อ่านทุกวัน บันทึกทุกคน

    จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561  –  25  มกราคม 2562

ฝ่ายวิชาการงาน ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้  

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

อ่านเพิ่มเติม...

657718วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 8.50 น. ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ ณ วัดน้อยของโรงเรียน โดยมีคณะเซอร์ คณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมในพิธี และคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

50234195 1939432499489323 5957345554831769600 nวันที่ 19 มกราคม 2562 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ สำหรับนักเรียนคาทอลิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 9 จำนวน 16 คน เพื่อเตรียมรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปและรับศีลมหาสนิทอย่างสง่า ณ ห้องเรียนรวม อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

166144

กิจกรรมปัจฉิม (ม.6) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเกรด 12

วันพุธที่ 30 มกราคม - วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

1

 การแข่งขันทักษะภาษาจีน จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6  จัดโดย โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS  ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  วันอาทิตย์ที่   27   มกราคม   2562

อ่านเพิ่มเติม...

2466

วันพุธที่ 23 - วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 กิจกรรมก้าวต่อไป

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 9

ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...

1

กิจกรรมแข่งขันระบายสี “ประชาธิปไตยในรั้วเซนต์โย” ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-2 (To Be Number One

จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 14 - 18  มกราคม  2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ

งานการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th