^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Get Adobe Flash player

ปฎิทิน/นาฬิกา


ข่าวการรับสมัครงาน

job

English Camp

engcamp2

1502774650422 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยคำรำพันถึงแม่

 

อ่านเพิ่มเติม...

1502772561488  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพ

 

อ่านเพิ่มเติม...

12วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น. การเดินรณรงค์เชิญชวนให้ชุมชนรอบๆโรงเรียนร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

 

 


 

 

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น. การเดินรณรงค์เชิญชวนให้ชุมชนรอบๆโรงเรียนร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทยในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ใต้อาคารเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

 

9

 

 

10

 

 

11

 

7

3.3นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 

อ่านเพิ่มเติม...

3วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 -14.00 น. คณะผู้บริหาร คณะเซอร์ คุณครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งชุมชนรอบๆโรงเรียน ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...

20728916 1314980928601153 6989175517376353724 oวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙

อ่านเพิ่มเติม...

6นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์รพี ระหว่างวันที่ 7- 11 สิงหาคม 2560

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

333นักเรียนร่วมกิจกรรมทำการ์ดวันแม่ภาษาฝรั่งเศส

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

3นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคัดลายมือและการเขียนพู่กันจีน

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

 image26 กิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม 

               วันที่ 1 สิงหาคม 2560 

    

อ่านเพิ่มเติม...

20643223 1308585699240676 6523446514005716653 oวันศุกร์ที่ 4 – วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงทัศน์ ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเกรด 7 ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

20507119 1306625986103314 9007786160615691729 oกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

และเกรด 8 ณ บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

20597151 1305895586176354 6231291760009769588 nวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเชิงทัศน์

ค่ายพักแรม เชิดชูคุณธรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

และเกรด 2 ณ ค่ายบ้านสวนยอแซฟ จังหวัดนครปฐม 

อ่านเพิ่มเติม...

20476595 1305887022843877 224622854485581447 nวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเกรด 9 To Be Number One) ณ สถานสงเคราะห์บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ

อ่านเพิ่มเติม...

35695

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดิน ณ หอประชุม Trinity

อ่านเพิ่มเติม...

19800911 1288552984577281 6563667430438705832 oวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.50 น ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณประจำเดือนกรกฎาคม ณ วัดน้อยของโรงเรียนและเพื่อขอพรโอกาสสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ซึ่งนักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นร่วมในพิธีโดยมีคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

20228825 1294454247320488 5473246488178377552 nสมาคมศิษย์เซนต์โยเซฟในพระบรมราชินูปถัมภ์

บรรยายพิเศษเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม...

1500354440208กิจกรรมการแข่งขัน เกม 24 ระดับชั้นประถมศึกษา

 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เลขที่ 7 ถนนคอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2234-0561 โทรสาร 0-2236-1957 E-mail : Info@sjc.ac.th